Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Power Monday Podcast

inspiració i ciència per viure millor

 • 1
  Subscribers
 • 2.0
  monthly
 • 26.23
  total

PMP #56 - La ciència dels somnis i somnis lúcids

 1. PMP56.mp3
  : :
Has tingut mai un somni lúcid? En vols tenir més? En auqest episodi aprendràs com i què diu la ciència sobre els somnis
Has tingut mai un somni lúcid? En vols tenir més? En auqest episodi aprendràs com i què diu la ciència sobre els somnis
Els somnis són l'experiment més notable en psicologia i neurociència, realitzat cada nit en cada persona que dorm. Ens demostren que quan el nostre cervell està desconnectat de l’ambient pot generar per si mateix un món sencer d’experiències conscients.  Tot i això en molts sentits els somnis són un gran misteri.
Que sabem de moment? Existeixen 3 teories contemporànies acceptades sobre somiar:
 • *Model Psicodinàmic de Freud*: Els somnis representen el compliment dels desitjos inconscients relacionats amb els impulsos egoistes (sovint sexuals o infantils). El contingut inconscient latent es dissimula mitjançant la censura creant l'estrany contingut oníric manifest. L’impuls per somiar s’associa  amb sistemes dopaminèrgics i "interessos apetitius".
 • *Activació-Entrada-Modulació de Hobson* :El nostre estat conscient està determinat per tres factors: (a) Activació: nivells d'activitat cerebral total i regional, (b) Entrada: activació generada internament o externament, (c) Modulació: la proporció de neuromoduladors aminèrgics i colinèrgics. El son i els somnis REM es caracteritzen per alts nivells d'activació, entrada interna i modulació colinèrgica
 • Neurocognitiu (Foulkes, Domhoff): Somiar és el que passa quan el cervell madur està adequadament activat, desconnectat dels estímuls externs i sense autoreflexió. Un cop instigat, el somni es basa activament en esquemes de memòria, coneixements generals i informació episòdica per produir simulacions del món.
Quina teoría t’agrada més a tu? Tens alguna teoria sobre els somnis?
Albert Einstein va dir que "la imaginació apunta a tot el que encara podríem descobrir i crear", i de fet, somiar pot arribar a ser la forma més pura de la nostra imaginació.
Estudis: